Golden Visa in Spain 0
Golden Visa in Spain 1

Golden visa

Siden 2013 har Spania tilbudt Golden Visa program for investeringer på 500.000 euro i eiendom.

Golden visa

The investment

Den vanligste måten å få Golden Visa på, er å investere i eiendom for minst 500.000 euro. Dette kan være en hvilken som helst type eiendom (bolig, butikk, landområder, parkeringsområder, osv). Investeringen kan også være flere mindre investeringer, som når de utgjør en total på 500.000 euro, fører til at du kan være kvalifisert for en Golden Visa.

Resident status

Golden Visa fører til bosettingstillatelse. Dette Golden Visa kan bli utvidet et ubegrenset antall ganger (så lenge du beholder investeringen/-e). Etter 5 år med Golden Visa, kan du få permanent botillatelses status, som igjen betyr at du ikke trenger å beholde investeringen/-e, for å beholde botillatelsen. Du kan også søke om å endre bosted til et annet EU land.

Få et Golden Visa i dag!

Kontakt Lexington Realty for mer informasjon angående Golden Visa og om eiendoms investering.