Golden Visa i Spanien 0
Golden Visa i Spanien 1

Golden visa

Sedan 2013 erbjuder Spanien ett Golden Visa program för investeringar i fastigheter för 500 000 euro.

Golden visa

Investeringen

Det vanligaste är att man investerar minst 500 000 euro i en fastighet. Detta gäller alla typer av fastigheter (bostäder, affärslokaler, obebodd mark, parkeringsplatser mm). Investeringen kan innefatta flera mindre investeringar och när slutsumman når 500 000 euro är du kvalificierad för ett Golden Visa.

Resident status

Golden Visa kan förlängas ett obegränsat antal gånger (om du behåller din investering). Efter 5 år med Golden Visa status, kan du få permanent resident status vilket innebär att du inte behöver behålla din investering för att vara fortsatt resident. Du kan också, efter 5 år, ansöka om resident tillstånd i ett annat EU land.

Få ditt Golden Visa idag!

Kontakta oss på Lexingtor Realty för mer information om Golden Visa och fastighetsinvesteringar.